De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone:

De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone:

In het veiligheidsplan van de zone bepaalt de zonechef zijn missie, zijn visie en zijn waarden. Deze drie punten vormen het vertrekpunt van de politiewerking in de zone.

De zone Waterloo, die uit één gemeente bestaat, werd in april 2001 opgericht. Ze heeft 96,60 voltijdse equivalenten als reële medewerkers in dienst. Het beleid van het Zonaal Veiligheidsplan steunt voor de periode 2009-2012 op de volgende prioriteiten:

 • het beheersen of zelfs verminderen van diefstallen in woningen,
 • het beheersen van het fenomeen van de stedelijke criminaliteit,
 • het verbeteren van de verkeersveiligheid,
 • het verminderen van diefstallen met geweldpleging,
 • het beheersen van het fenomeen van het geweld binnen families,
 • het circuleren van de informatie,
 • voortgezette opleiding maakt eveneens deel uit van de doelstellingen.

In een ruimere context gaat het beleid van het politiekorps ook over diefstallen en pogingen tot diefstal van en in voertuigen, de drugsproblematiek, aantastingen van het milieu en inbreuken op de jeugdbescherming. 

BijlageGrootte
Plan Zonal de Sécurité de la police locale de Waterloo 2014-2017.pdf4.3 MB
De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone:De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone:De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone:De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone:De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone:De politiezone van Waterloo stelt de volgende prioriteiten voorop voor het tweejaarlijkse (2009-2012) veiligheidsplan van de zone: