Emploi

Promotion pour l'Emploi vzw

FARE ASBL
rue Noel 84
Tel.: 02/354.19.12
De Schepen van Werkgelegenheid steunt de vzw FARE in het kader van haar activiteiten om werkzoekenden aan een baan te helpen en tegemoet te komen aan hun vraag naar informatie en opleiding in talen en informatica.

Werkzoekenden kunnen er ook op afspraak terecht voor hulp bij het zoeken naar werk.

info@fareemploi.org

-De opleidingen van de vzw Promotion de l'Emploi

ACE, vereniging van werkzoekenden

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Waterloo vzw

 

Opdrachten

Om langdurige werklozen en personen met een integratie-inkomen sociaal-cultureel opnieuw aansluiting te doen vinden, ontwikkelt het PWA drie soorten acties: activiteiten, opleidingen en informatie.

1. Activiteiten:

Schepen van Werkgelegenheid

Schepen van Werkgelegenheid

In de loop van het jaar organiseert de Schepen van Werkgelegenheid verscheidene acties om werkzoekenden te begeleiden en informatie te bezorgen.

La Maison de l’Emploi

Eind 2005 begon het nieuwe "Maison de l'Emploi" te functioneren. Het is een soort lokaal kantoor van de Forem. Er wordt niet alleen steun en informatie gegeven aan werkzoekenden, maar ook aan werkgevers, studenten, werknemers, ... Ook alle diensten van de gemeente die zich met werkgelegenheid bezighouden, vinden er onderdak.

Inhoud syndiceren