Financiën

Deze dienst houdt zich bezig met:

Het voeren van de gemeentelijke boekhouding, het opstellen van het gemeentebudget, budgetwijzigingen, vastgestelde rechten en uitgaven;

De dossiers van de "leningen";

De gemeentebelasting (inning - belastingen, inkohieren, klachten);

Subsidies aan diverse verenigingen;

Budgetten en rekeningen van de Kerkfabrieken en van het OCMW (nazicht).

Telefoon: 02/352.99.43
1ste verdieping
Van 8 tot 11.30 uur

Ontvangsten

De gemeenteontvanger, Yves Daems, is belast met het innen van de ontvangsten en het vereffenen van de uitgaven van de Gemeente. Hij is de boekhouder en de kassier van de Gemeente. Hij kan juridische daden stellen voor het innen van de onbetaalde gemeentebelastingen.

Telefoon: 02/352.99.70
yves.daems@publilink.be
1e verdieping

's ochtends: van maandag tot vrijdag, van 8 tot 11.30 uur
's namiddags: op maandag en woensdag, van 13 tot 16 uur.

Documenten om te downloaden:

- Aanvraag om een container te plaatsen
- Aanvraag van verkeersborden bij een verhuizing

Belastingen

- wegenisbelasting
- belasting op drankgelegenheden
- belasting op de riolering
- belasting op de inname van het openbaar domein
- belasting op de aanplakborden
- belasting op onbebouwde percelen
- belasting op een tweede verblijf


Telefoon: 02/352.99.71
1e verdieping
Van 8 tot 11.30 uur