Jonge kinderen

Het behoort tot de opdracht van een openbare dienst om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking. Dat geldt des te meer voor activiteiten die geen winst opleveren, maar beantwoorden aan een reële behoefte.

De crèche, de gemeentelijke onthaalhuizen voor kinderen, de peuterspeelzaal, de erkende onthaalmoeders (vroegere omkaderde onthaalmoeders) en de tijdelijke kinderopvang: dat zijn de antwoorden van de gemeentelijke overheid.    

Het is belangrijk om de kinderen in de opvang een omgeving te bieden waar zij kunnen leven en leren. Wij hebben het welzijn en de ontwikkeling van het kind op het oog, in een omgeving die aan hun leeftijd is aangepast, omringd door professionele opvoeders en in samenwerking met de ouders.

Alle opvangformules zijn erkend door het ONE (de tegenhanger van Kind en Gezin).

Hoe kunt u uw kind inschrijven?

Alle aanvragen worden gecentraliseerd op de dienst Jonge Kinderen. Om uw dossier in te dienen, neemt u contact op met de dienst op 02/352.99.26, uitsluitend op vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 14.30 tot 16.30 uur.

De dienst Jonge Kinderen geeft u vervolgens aanvullende inlichtingen over de werking en de specifieke eigenschappen van de structuren.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage van de ouders wordt berekend volgens een schaal die wordt opgesteld door het ONE. De bijdrage is afhankelijk van het netto-inkomen en het aantal dagen dat de kinderen aanwezig zijn in de opvangformule.
Voor de tijdelijke kinderopvang geldt een uurtarief voor kinderen die er slechts af en toe worden ingeschreven.

Fiscale aftrekbaarheid

Voor elk bedrag dat u betaalt zal de dienst u een fiscaal attest bezorgen.

Medische follow-up

Een door het ONE erkende arts zorgt voor een preventieve medische follow-up, ofwel in de onthaalstructuur, ofwel tijdens een zuigelingenraadpleging.

Contact:

Postadres: rue François Libert 28

Tel.: 02/352.99.20
Fax: 02/354.76.61

BijlageGrootte
Tarifs 2018.pdf322.33 KB
Demande d'inscription pour le prégardiennat "Les Petits Paveurs".pdf149.13 KB
Demande d'inscription pour les crèches et le service des acceuillantes.pdf164.43 KB