Secretariaat-generaal

Behalve met het openen en bedelen van de post, houdt het Secretariaat-generaal zich bezig met:


·         De notulen bijhouden van de vergaderingen van de Gemeenteraad en het Schepencollege en deze organen bijeenroepen;
·         Het voogdijschap over het OCMW;
·         Het voogdijschap over de Kerkfabrieken;
·         Het grootboek bijhouden;
·         De verzekeringen beheren die de Gemeente afsluit (recuperatie van schade aangebracht aan de goederen van de gemeente);
·         Inzamelingen en tombola's;
·         Het gebruik dat diverse organisaties maken van de lokalen van de gemeente en van de scholen;
·         De contracten betreffende de kantoorapparaten;
·         Het beheer van de dossiers van de onderscheidingen;
·         De contacten met de gemeentelijke verenigingen waarvan de Gemeente lid is of verbonden is;
·         Het kleuter-, lager en kunstonderwijs: aanstelling van de leraren en muziekleerkrachten.


Tel.: 02/352.98.11
1e verdieping
Van 8 tot 11.30 uur