Werkloosheid

Als uw werkloosheid minstens 28 opeenvolgende dagen werd onderbroken, moet u een nieuwe uitkeringsaanvraag indienen bij uw uitbetalingsinstelling en u opnieuw als werkzoekende inschrijven bij het gewestelijke arbeidsbureau.
Als uw werkloosheid minder dan 28 dagen werd onderbroken, hoeft u geen formaliteiten te vervullen. U dient echter in het bezit te blijven van uw controlekaart, ze in te vullen volgens de instructies en ze aan het einde van de maand in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling..


Deeltijds werkenden:

Opgelet! De afschaffing van de gemeentelijke controle slaat niet op de validatie van de controleformulieren "C3" voor deeltijds werkenden. Deze formulieren moeten elk kwartaal worden gevalideerd door de gemeentelijke overheid of het arbeidsbureau.

Van maandag tot vrijdag van 8 tot 11.30 uur en op maandag en woensdag van 13 tot 16 uur.

De dienst zal gesloten zijn:

op maandag 24 mei 2010 (Pinksteren) - op woensdag 21 juli 2010 (Nationale Feestdag) - op maandag 27 september 2010 (Feest van de Franse Gemeenschap) - op maandag 1 en dinsdag 2 november 2010 (Allerheiligen) - op woensdag 10 november 2010 vanaf 14.30 uur en op donderdag 11 november 2010 (Wapenstilstand).


Contact:
Adres: rue François Libert 28
Tel.: 02/352.98.73
Fax : 02/354.76.61