Beleid en bestuur

Florence Reuter

Verantwoordelijkheden: 
Die belast is met werken en Openbare Netheid, Ruimtelijke Ordening, Politie en personeel.
Secrétariat : 32 2. 352 98 23

Yves Vander Cruysen

Verantwoordelijkheden: 
Officier van de Burgerlijke Stand. Verantwoordelijk voor Cultuur, Toerisme, informatie, Bevolking, animeren Senioren, Cults en Feesten.

Mevr. Dominique Ferier-Jans

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor de Familie, Little Children, Gelijke Kansen, Preventie en Gezondheid Beleid Senioren en Ceremonies.
Général: 32 2. 352 98 82
Feesten en ceremonies : 32 2. 352 99 16

Cédric TUMELAIRE

Verantwoordelijkheden: 
Belast met Stedenbouw, duurzame ontwikkeling, energie, landbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en nieuwe technologieën.
Secrétariat: + 32.2.352.98.05

Alain Schlösser

Verantwoordelijkheden: 
De leiding van de gemeentelijke en artistieke Onderwijs, Handel, kleine bedrijven, werkgelegenheid en Internationale Betrekkingen.
Secrétariat :32.2.352 99 63

Brian Grillmaier

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor Sport en Jeugd.
Secrétariat: 32 2. 352 98 61

Etienne Verdin

Verantwoordelijkheden: 
Die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke financiën, huisvesting en werkgelegenheid.
Secrétariat: 32 2. 352 37 11

Fernand Flabat

Verantwoordelijkheden: 
De CEO wordt benoemd door de Raad van Bestuur. Onder de controle van het College, de directeur-generaal is op de top van de bestuurlijke piramide en is de belangrijkste gesprekspartner tussen de politieke autoriteit en administratie. De CEO is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van het College en de Raad, stelt de notulen en de zorg voor de uitvoering. In overeenstemming met de instructies van het college, de directeur-generaal is ook de chef-staf en het hoofd van de interne controle; Hij werkt in samenwerking met de CFO en lid van het uitvoerend comité, dat hij voorzit.
Tel.: 33 2 352.98.11