Promotion pour l'Emploi vzw

FARE ASBL
rue Noel 84
Tel.: 02/354.19.12
De Schepen van Werkgelegenheid steunt de vzw FARE in het kader van haar activiteiten om werkzoekenden aan een baan te helpen en tegemoet te komen aan hun vraag naar informatie en opleiding in talen en informatica.

Werkzoekenden kunnen er ook op afspraak terecht voor hulp bij het zoeken naar werk.

info@fareemploi.org

-De opleidingen van de vzw Promotion de l'Emploi

ACE, vereniging van werkzoekenden

Helpt de werkzoekenden om hun plaats in de arbeidsmiddens opnieuw in te nemen of om een activiteit als zelfstandige te ontwikkelen. Daarvoor staan er o.a. consultants in relaties tussen mensen ter beschikking. Organiseert opleidingen van het korte type, coaching sessies en simulaties van aanwervingsgesprekken. Deelname is gratis.

Contact: Lucien Biver
Tel.: 02/354.62.95

lucien.biver@busmail.net  

Trefwoorden :