Schepen van Preventie

Preventieraad

De Schepen van Preventie voert een hele reeks acties die tot doel hebben om jongeren EN volwassenen te helpen bij een reeks uiteenlopende onderwerpen, zoals gezondheid, verslaving, schoolverlaters zonder diploma, mishandeling, geweld op school, voeding van kinderen.

Daarvoor houdt de Preventieraad regelmatig vergaderingen onder het voorzitterschap van de Schepen van Preventie om nauwere banden te smeden (tussen de vertegenwoordigers van het Schepencollege; het OCMW; de lokale verenigingen: CPF, ONE, Infor Jeunes, Maison des Jeunes van Waterloo, de Gezinsbond; de scholen; artsen en apothekers...). Organisaties die buiten Waterloo zijn gevestigd, worden uitgenodig (CEAJ - Centre d’Ecoute et d’Aide à la Jeunesse, SAJ -Service d’Aide à la Jeunesse, Centre pour l’Intégration du Brabant wallon…).

Er worden regelmatig panelgesprekken georganiseerd in samenwerking met de ISBW (Intercommunale Sociale du Brabant wallon). Het belangrijkste doel is om concrete projecten uit te voeren, in samenwerking met de scholen, jeugdverenigingen, ...

Campagne voor rugpreventie: voortzetting van de campagne in de klassen van het 3de en 4de leerjaar van de scholen van Waterloo.

Regelmatige organisatie van conferenties, informatiesessies en diverse acties: diabetes, borstkanker, menopauze, aids, orgaandonoren, fibromyalgie, voorkomen van hartkwalen, overschrijden van de kaap van 50 jaar, tabaksverslaving, alcoholisme, ...

Telefoon: 02/352.99.54
2de verdieping
Van 8 tot 11.30 uur


Trefwoorden :